Co bylo na schůzi ?

19.04.2014 10:00

Na schůzi :

1) bylo účastno osobně 19 majitelů chat a 8 majitelů se omluvilo nebo vyjádřilo souhlas či nesouhlas, k zamýšleným postupům, emailem

2) byli účastníci seznámeni se stanovami a možnostmi "vstupu" do nově vzniklého spolku

3) byla odhlasován nižší vstupní příspěvek z 5 000 Kč na 2 500 Kč.