Akce u TO Dolánka

6. říjen -  POTLACH
10. listopad - pak hudební setkání několika trampských kapel ke 100 letům trampingu v Přehvozdí v hostinci u Lípy Svobody