Osadní Občasník č.4

Vážení osadníci, členové spolku,

letos byl rozdáván „OO“ pouze jeden, a proto v něm najdete informace za celý rok. Věřím, že si minimálně lehce počtete.