Oznámení o úmrtí pí Svobodová, Breburda, Hašek

Letošní rok jsme se rozloučili s našimi letitými osadníky. Dne 12.2. zemřel, ve věku 95 let, pan Josef Hašek. Dne 16. 9.  Milan Breburda.  Ke konci roku nás opustila, paní Marie Svobodová se kterou je možné se rozloučit dne 11.1., viz. parte na vývěsce. Všichni chataři se nesmazatelně zapsali v našem údolí a navždy zůstanou v našich vzpomínkách.