Vítejte na webu S.O.Ú.K.

Kozojedské údolí leží na území okresu Praha východ, v obci Kozojedy a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Říčany.

Vesnice Kozojedy leží v průměrné výšce 368 metrů nad mořem. V obci je 277 domů a staví se další. Celková katastrání plocha obce je 716 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicet dva procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem.

 

Malebné údolí Kozojedské, říčky Šembery, objevili první trempové v roce 1925. O dva roky později si ve „svém“ údolí postavili první chatu a nazvali ji „Unalaska“. 

                                                                                           

Vznik spolku S.O.Ú.K.  (tzv. osada III)

S.O.Ú.K. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení, které je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

Dne 28.11.2013 byly schváleny, Přípravným výborem ( F.Čadina, M.Klepišová, R.Kukal ), Stanovy pro vznik S.O.Ú.K. Účinnosti nabyly dnem vzniku S.O.Ú.K., tj. dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR, tj. 8.12.2013.

 

Založením občanského sdružení si S.O.Ú.K. ( Spojené osady údolí Kozojedského ) klade za cíl uvést do souladu s právním řádem České republiky skutečný stav soužití a vlastnictví osadníků v S.O.Ú.K. a jejich vztah k orgánům státní správy a samosprávy.

 

Posláním S.O.Ú.K. je:

  • být organizátorem společenského, kulturního a sportovního života v S.O.Ú.K.;
  • zastupovat chataře – osadníky S.O.Ú.K. v prosazování jejich zájmů vůči orgánům státní správy a samosprávy;
  • pomáhat udržovat, respektovat a ctít přírodu ve svém okolí a pečovat o ní;
  • vytvářením a organizováním volnočasových aktivit pro děti a mládež s možností aktivního zapojení dalších věkových skupin usilovat o všestranný a harmonický vývoj osobnosti, a to především výchovou k aktivnímu životu a k touze po poznání;
  • legalizovat vlastnictví tzv. osadní chaty, získat do svého vlastnictví pozemek pod ní a další okolní pozemky využívané S.O.Ú.K. pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí chatařů – osadníků
  • a spravovat movitý i nemovitý majetek S.O.Ú.K.

Aktuality

Osadní občasník 2018

Nový, podzimní Osadní občasník 2018

Fota z dětského dne

www.zonerama.com/souk/Album/4589302

Foto z nohejbalu

www.zonerama.com/souk/Album/4549543

Akce u TO Dolánka

6. říjen -  POTLACH 10. listopad - pak hudební setkání několika trampských kapel...

PÍŠE SE O NÁS

https://extrastory.cz/navzdory-komunistum-trampove-zalozili-v-udoli-ricky-sembery-spojene-osady.html

Z potůčku, potok

Dne 30.5. se po dvouhodinovém dešti, vylil náš potůček z koryta. Vzhledem k předešlému suchu,...

Úmrtí Jiří Kabeš

Dne 17.května 2018 náhle zemřel Jirka Kabeš. Všem pozůstalým přejeme upřímnou soustrast.

Úmrtí Mirka Špičky

Dne 17.3. nás opustil, nohejbalový nadšenec, Mirek Špička. Celé rodině přejeme upřímnou soustrast.

Kalendář akcí

Kalendář akcí 2019

21.04.2019 08:00
Duben 21. 4. Velikonoční pomlázka