Vítejte na webu S.O.Ú.K.

Kozojedské údolí leží na území okresu Praha východ, v obci Kozojedy a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Říčany.

Vesnice Kozojedy leží v průměrné výšce 368 metrů nad mořem. V obci je 277 domů a staví se další. Celková katastrání plocha obce je 716 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicet dva procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem.

 

Malebné údolí Kozojedské, říčky Šembery, objevili první trempové v roce 1925. O dva roky později si ve „svém“ údolí postavili první chatu a nazvali ji „Unalaska“. 

                                                                                           

Vznik spolku S.O.Ú.K.  (tzv. osada III)

S.O.Ú.K. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení, které je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

Dne 28.11.2013 byly schváleny, Přípravným výborem ( F.Čadina, M.Klepišová, R.Kukal ), Stanovy pro vznik S.O.Ú.K. Účinnosti nabyly dnem vzniku S.O.Ú.K., tj. dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR, tj. 8.12.2013.

 

Založením občanského sdružení si S.O.Ú.K. ( Spojené osady údolí Kozojedského ) klade za cíl uvést do souladu s právním řádem České republiky skutečný stav soužití a vlastnictví osadníků v S.O.Ú.K. a jejich vztah k orgánům státní správy a samosprávy.

 

Posláním S.O.Ú.K. je:

  • být organizátorem společenského, kulturního a sportovního života v S.O.Ú.K.;
  • zastupovat chataře – osadníky S.O.Ú.K. v prosazování jejich zájmů vůči orgánům státní správy a samosprávy;
  • pomáhat udržovat, respektovat a ctít přírodu ve svém okolí a pečovat o ní;
  • vytvářením a organizováním volnočasových aktivit pro děti a mládež s možností aktivního zapojení dalších věkových skupin usilovat o všestranný a harmonický vývoj osobnosti, a to především výchovou k aktivnímu životu a k touze po poznání;
  • legalizovat vlastnictví tzv. osadní chaty, získat do svého vlastnictví pozemek pod ní a další okolní pozemky využívané S.O.Ú.K. pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí chatařů – osadníků
  • a spravovat movitý i nemovitý majetek S.O.Ú.K.

Aktuality

Osadní občasník 2019

Nový, podzimní Osadní občasník 2019

PÍŠE SE O NÁS

https://extrastory.cz/navzdory-komunistum-trampove-zalozili-v-udoli-ricky-sembery-spojene-osady.html

Kalendář akcí

Tenisový turnaj

18.07.2020 09:00

Nohejbalový turnaj

25.07.2020 09:00