Vznik S.O.Ú.K. - Spojených osad udolí Kozojedského

Malebné údolí říčky Šembery objevili první trempové v roce 1925. O dva roky později si ve „svém“ údolí postavili první chatu a nazvali ji „Unalaska“.  Kozojedští trempové si v roce 1948 založili trampskou osadu S.O.Ú.K. – SPOJENÉ OSADY ÚDOLÍ KOZOJEDSKÉHO, nakoupili sportovní náčiní, vybudovali hřiště na nohejbal a rozhodli se, že si postaví osadní chatu, kde by se mohli všichni scházet a mohli si v ní uložit sportovní náčiní a další společný majetek. Dříví na stavbu bylo opatřeno až v pohraničí. Po válce ho bylo nedostatek. Složili se na něj všichni osadníci. Navíc využili i finance získané pořádáním tanečních zábav v kozojedském hostinci U Heřmanů. Majitel hostince jim chybějící část obnosu potřebného na stavbu osadní chaty zapůjčil. Slavnostní otevření osadní chaty a její předání osadníkům S.O.Ú.K. proběhlo v sobotu 5. července 1952 ve 20 hod. Od té doby slouží osadníkům dodnes. V květnu 1955 ušily osadní ženy chatě vlajku, která je symbolem S.O.Ú.K. Dluh ze stavby osadní chaty byl podle kroniky S.O.Ú.K. „zlikvidován“ k 24. srpnu 1957.

 

S.O.Ú.K. byl od svého založení „spojkou“ a partnerem mezi osadníky a orgány státní správy a samosprávy. Na celookresním aktivu předsedů osadních výborů, místních a městských národních výborů 3. 10. 1987 v Jevanech byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších osadních výborů a obdržel od Okresního národního výboru v Kolíně finanční odměnu. S.O.Ú.K se již od svého založení na výzvu Místního národního výboru v Kozojedech účastnil četných žňových a dalších brigád. Podílel se, mimo jiné, i na úpravách lesních cest, na odklízení vykácených porostů, na stavbě a údržbě mostků přes Šemberu, na stavbě sportovišť a studní a mnoho jiných veřejně prospěšných pracech. Od svého založení je S.O.Ú.K. významným místním organizátorem kultury. Organizuje dětské dny a maškarády, velikonoční pomlázky, sportovní turnaje, potlachy a plno dalších podniků. Už po 2. světové válce získaly v širokém okolí věhlas taneční zábavy a trampské večery pořádané v kozojedském hostinci U Heřmanů.